Studier av det cytosoliska Hsp70-systemet från jäst och dess roll i proteinhomeostas och reglering av livslängd - Det felveckande markörproteinet guk1-7-GFP avbildat före, under och i återhämtning från värmestress i Hsp70-mutanta jäststammar

DOI

Our study aims to answer the question "Which functions of the Hsp70 class of molecular chaperones are essential for yeast to maintain a standard replicative life span?". To answer this question, we utilised the disparate functions of the Hsp70's Ssa1 and 2 and their paralog Ssa4 in a yeast strain that lacks Ssa1/2 but has an ectopically increased production of Ssa4. We have gathered data on the behaviour of several different markers for protein aggregation under different circumstances, as well as data on proteins from other classes of molecular chaperones. The bulk of the data is in the form of multichannel microscopy images from widefield microscopy, with a few sets of western blots of protein extracts. Fluorescence microscopy of live yeast cells at mid-exponential growth before stress, directly after 30 minutes of heat shock, and 20, 40 and 60 minutes after heat shock. The yeast is grown in complete synthetic medium with 2 % glucose as carbon source. All strains produce the aggregate marker protein guk1-7-GFP. The dataset was collected through fluorescence microscopy. The image files are provided in Carl Zeiss Image format (.czi).

Vi har systematiskt studerat vilka funktioner hos de cytosoliska molekylära chaperonerna av klassen Hsp70 hos jäst som krävs för att upprätthålla en normal livslängd. Fluorescensmikroskopibilder av levande jästceller i mitten av den exponentiella tillväxtfasen före stress, direkt efter 30 minuters värmestress samt 20, 40 och 60 minuter efter värmestress. Jästen är odlad i komplett syntetiskt medium med 2 % glukos som kolkälla. Alla stammar producerar det felveckade markörproteinet guk1-7-GFP. Datasetet har samlats in genom fluorescensmikroskopi. Bildfilerna är i Carl Zeiss Image-format (.czi).

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Biological tests

Biologiska provtagningar

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/8r0v-jk54
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ff78a16fdfa13e944e4ed005399b81f778883eb15d97d1dd4edb9a6778bcbb34
Provenance
Creator Andersson, Rebecca; Nyström, Thomas
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Basic Biological and Medical Research; Biochemistry; Biology; Cell Biology; Life Sciences; Medicine; Natural Sciences