Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1692

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1692.1 en 1692.2.

1692.1 De geïnterviewde groeide op in Indië. In december 1941 moet hij in militaire dienst en wordt hij in Tjimahi geplaatst. Daarna volgt zijn krijgsgevangenschap van oktober 1942 tot augustus 1945. De geïnterviewde rond hierna zijn studie af in Nederland en gaat vervolgens in Indonesië werken. De geïnterviewde schetst de situatie op de werkvloer en gaat in op het bedrijfsleven van die tijd.

1692.2 De geïnterviewde vertelt nogmaals over zijn ervaringen van zijn krijgsgevangenschap en de periode daarna. De geïnterviewde vertelt verder over zijn terugkeer naar Indonesië na zijn studie, en wat hier aan regelingen bij kwam kijken. Vervolgens gaat de geïnterviewde uitgebreid in op zijn ervaringen van het bedrijfsleven.

De echtgenote van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1721. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqu-a3dw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ed4r-ft
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52364
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Batavia; Tjimahi; Birma; Siam; Batavia; Djakarta