Getuigen Verhalen, Vier verzetsvrouwen: Gewoon Doen en Fier Rechtopstaan, interview 04

Geert van der Molen (1919-2008) is een schippersdochter uit Groningen, gereformeerd opgevoed en in haar jeugd communistisch geworden.

Zij is direct na de Februaristaking gearresteerd, gevangen gezet in het Oranjehotel, Schoorl en Ravensbrück, tijdens de oorlog vrijgelaten uit Ravensbrück, opnieuw in verzet gegaan en opnieuw gearresteerd.

Geerts oudste broer Evert is geïnterviewde 5 binnen dit project.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xnv-e8dp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yz6-p1q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41098
Provenance
Creator Cultuur & Co.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Minco, B.; Stam, A.J.; Kortbeek, P.; Dineke Stam; Bertien Minco
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; doc, jpg, mpeg4; jpg; mpeg4
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Groningen; Schoorl; Ravensbrück; Scheveningen; Grijpskerk; Zuidhorn; Amsterdam