Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 23, Pieter Nieuwstraten

De heer Pieter Nieuwstraten vertelt dat hij tijdens de meidagen in militaire dienst was. Na de Duitse overwinning mocht hij in juli naar huis in Vlaardingen en ging hij werken bij het bedrijf van zijn vader. Al in augustus 1940 werd hij gevraagd voor het Geuzenverzet. Hij gaf leiding aan enkele groepen. Hij hield zich voornamelijk bezig met het verzamelen en doorgeven van informatie over de haven van Vlaardingen. Na de eerste arrestatieronde van de Geuzen legde Nieuwstraten contact met de Haagse verzetsgroep Nederland voor Oranje. Later kreeg hij ook een contactpersoon bij de Ordedienst.

Door het verraad van Anton van der Waals werd zijn groep gearresteerd. Nieuwstraten werd op 30 juli 1942 opgepakt en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Na te zijn verhoord, werd hij midden oktober 1942 overgebracht naar de gevangenis in de Gansstraat in Utrecht. Hij werd ter dood veroordeeld, maar zijn vader wist via contacten en omkoping uitstel van executie te verkrijgen. Nieuwstraten werd op transport gesteld naar Duitsland en kwam in de strafgevangenis van Anrath terecht. Daar verbleef hij totdat de Amerikanen Aken naderden. Hij werd afgevoerd naar een tuchthuis in Waldheim. Na vijf maanden waren de Russen in aantocht en werd hij wederom op transport gesteld.

Op 13 maart 1945 arriveerde hij in Buchenwald. Enkele dagen later werd hij met acht jonge Russen naar een zoutmijn bij Bad Salzungen gebracht. Daar was weinig werk en op 7 april keerde hij weer terug naar Buchenwald. Dit verblijf duurde tot 9 april. Hij werd wederom op transport gesteld en arriveerde in Tsjecho-Slowakije. Van daaruit gingen ze te voet naar kamp Flossenbürg. Na een aantal dagen moesten de gevangenen vanaf daar wederom te voet verder. Onderweg werden ze ingehaald door Amerikaanse tanks die hen bevrijdden.

Na te zijn hersteld van dysenterie, reisde Nieuwstraten via Frankrijk terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xn4-88ut
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9ydr-ed
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60694
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Anrath (NIOD); Waldheim (NIOD); Flossenbürg (NIOD); Vlaardingen (NIOD); Scheveningen (NIOD); Utrecht (NIOD); Amersfoort (NIOD); Nederland (NIOD); Netherlands (NIOD); Duitsland (NIOD); Germany (NIOD); Frankrijk (NIOD); France (NIOD); Tsjechoslowakije (NIOD)