Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 21

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1981). Na het speciaal onderwijs (vanwege dylectie) kreeg ze op haar zestiende een kind. Een moeilijk leven werd verlicht doordat God in haar leven kwam. Na een cursus Sociaal Werk van drie maanden werkt ze nu in een ngo-project waarin ouders worden overgehaald hun kinderen op een goede voorschool te plaatsen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xb9-5f8s
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6s-hylm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237745
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Červeňáková, A; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj