Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 45

Interview met een laagopgeleide Sinti man (1956). Hij deed lechts een paar klassen lagere school, in het winterseizoen. Als ze trokken in het zomerseizoen, kreeg hij huiswerk mee. Op zijn twaalfde ging hij werken, deed allerlei baantjes. Later brak hij door als zigeunermusicus in het Gypsy jazz-genre. Voor concerten heeft hij de hele wereld over getoerd. Hij heeft tal van platen en cd's gemaakt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-277-67pz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9b-calf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237734
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Noord-Brabant