Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1598

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1598.1 en 1598.2.

1598.1 De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezettingstijd. Hij werkte als jonge volwassene in Bandoeng. De geïnterviewde wist buiten het kamp te blijven maar werd wel een paar keer opgepakt. Toen hij werd opgepakt door de PID kwam hij in de Bantjeu-gevangenis terecht.

1598.2 De geïnterviewde vertelt nogmaals over zijn ervaringen van de bezettingstijd en de bersiap. Na de bersiap was hij naar Nederland teruggekeerd. De verhalen en perspectieven op de situatie in Indië van de verschillende mensen die hij in deze tijd tegenkwam interesseerden hem zeer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyn-pwgy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-66yn-t1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51335
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Bandoeng