Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1462

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1462.1 en 1462.2.

1462.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij als Indonesiër opgroeide in de koloniale samenleving van Indië. Hij vertelt hoe hij als kind de bezettingstijd heeft ervaren.

1462.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn ervaringen van Indië. Hij behoorde tot de Indonesische elite. Tijdens de bezetting ging hij naar de Japanse school. Hij probeert aan te geven hoe het is om in twee culturen opgegroeid te zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2u-hx4g
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-83al-oe
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50372
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Java