Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 15

Interview met een laagopleide, werkloze Roma vrouw (1985) met drie jonge kinderen. Het gezin woont in een ubytovna, een hostel voor onbehuisden. Haar man is ook werkloos.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xkb-px33
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n0-xdj5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237704
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Pellar, R.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Ústecky kraj