Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 17

Interview met een laagopgeleide Roma man (1972). Hij is getrouwd met een Roma vrouw die op latere leeftijd een hbo-opleiding heeft gedaan. Hijzelf heeft zichzelf opgewerkt naar een functie bij de gemeente bij de verwerking van gevaarlijk afval. Hij is op eigen houtje als jonge man vanuit Slowakije naar Tsjechië getrokken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xau-ga5a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lc-ytqd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237748
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Pellar, R.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Královéhradecký kraj