Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1516

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1516.1 en 1516.2.

1516.1 De geïnterviewde groeide op in Indië maar studeerde in Nederland. Hier maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee en moest in dienst. Eind 1944 gaat de geïnterviewde over naar het KNIL om Indië te helpen bevrijden. In 1945 gaat hij voor NEFIS als ondervrager aan de slag om de politieke situatie in kaart te brengen.

1516.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn werk bij de NEFIS en gaat in op zijn volgende functie bij de Javasche Bank. In deze functie werd hij een aantal keer overgeplaatst. De geïnterviewde vertelt over de jaren '50. Hij gaat in op zijn werkzaamheden en vertelt over de gevolgen van de nationalisatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4h-aegp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bcs7-6g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50744
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Noord-Sumatra; West-Java; Australië