Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1615

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1615.1 en 1615.2.

1615.1 De geïnterviewde ging in 1928 als soldaat van het KNIL naar Indië. Uiteindelijk werkte hij als onderwijzer. Hij vertelt over het onderwijs en zijn werk als onderwijzer. De geïnterviewde verbleef te West-Java.

1615.2 De geïnterviewde vertelt hier over de periode rond de bezettingstijd. Na de mobilisatie kwam hij in het XIVe bataljon in Buitenzorg. De geïnterviewde werd krijgsgevangene gemaakt. Hij vertelt over zijn kampervaringen. Na de bevrijding ging de geïnterviewde, na verlof, weer het onderwijs in.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgv-bpj5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e0l9-d4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51594
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Bandoeng; Batavia; Djakarta