Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 24

Interview met een laagopgeleide Roma man (1985). Hij werkt als stratenmaker. Hij is zich zeer bewust van de alomtegenwoordige discriminatie van Roma en hij probeert zich daartegen teweer te stellen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zga-knxk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hw-ea4x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237752
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Mižigár, M.; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Jihočeský kraj