Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1588

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1588.1 en 1588.2.

1588.1 De geïnterviewde vertelt over haar familie en vertelt hoe zij opgroeide. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de Japanse bezetting. Zij en haar kinderen kwamen in een kamp terecht en haar man werd geïnterneerd.

1588.2 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek onder andere over haar werk bij de Nederlands-Indische Handelsbank. Daarnaast beschrijft de geïnterviewde hoe ze de koloniale geschiedenis ziet. Ook vertelt de geïnterviewde nogmaals, maar uitgebreider, over haar kampervaringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z29-mzdv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yvkq-6k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52736
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Bogokidoel; Kertosono; Soerabaja; Batoe