Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 46

Interview met een laagopgeleide Roma vrouw (1984), behorend tot de Nieuwe Roma. Ze groeide op in Slowakije en maakte daar de basiseducatie (tot het vijftiende jaar) niet af, zoals vrijwel alle Roma in haar omgeving. Ze trouwde in in een Nederlandse vooroorlogse Roma familie. Haar oudste zoon deed havo, zeer gestimuleerd door zijn moeder.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zyj-5pnj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wo-i140
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237715
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Limburg