PCB i arktiskt ytvatten, 2001, 2005 och 2008

DOI

Data for water samples obtained during three expeditions to the Arctic Ocean in 2001, 2005, and 2008. Analyzed parameters are - individual PCB congener concentrations in seawater - position - year of collection - salinity - temperature - humic substances - particulate organic carbon (POC) - the d13C of POC

Data för vattenprover erhållna under tre expeditioner till Arktis Ocean 2001, 2005 och 2008. Beskrivning av variabler som ingår i datasetet finns på engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ECDS0150

Identifier
DOI https://doi.org/10.5879/nazv-tf41
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b86a0f4ad2252b4e25908b58741b519d906af704977fc25333e6fbf3f0d130f7
Provenance
Creator Gustafsson, Örjan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Natural Sciences