Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1662

De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de Japanse inval en de bezetting. Ze woonde te Oost-Java. Haar vader was geïnterneerd, maar de rest van het gezin kon de eerste tijd buiten het kamp blijven. Begin juni 1944 kwam het gezin in de gevangenis en vervolgens in een kamp terecht. De geïnterviewde vertelt tot slot over haar ervaringen van de bersiaptijd en van de reis naar Nederland in 1945.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xpn-7cj4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4a4n-z9
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52140
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Midden-Java; Medan; Paree; Bandoeng; Semarang (Lampersari)