Project 'Long shadow of Sobibor' Interview 08 Rob Wurms

Rob Wurms is nog maar een baby van twee maanden oud als hij de onderduik ingaat. Hij woont met zijn ouders in de Swammerdamstraat in Amsterdam. Zijn ouders hebben beiden kinderen uit een eerder huwelijk. Twee halfzusjes worden samen met hun moeder in Sobibor vermoord. De ouders van Rob komen om in Auschwitz. Ook een halfbroer en veel andere familieleden zijn door de nazi’s vermoord, zowel in Auschwitz en Sobibor als elders.

Drie oudere (half)broers van Rob overleven de oorlog door onder te duiken. Wat Rob weet over zijn gezin en familie heeft hij van horen zeggen. Zijn onderduikouders worden later zijn pleegouders, die hij als zijn echte ouders beschouwt: hij weet niet beter. Zij zijn zeer actief binnen de gereformeerde geloofsgemeenschap. Zijn pleegmoeder overlijdt al in 1949, zijn pleegvader hertrouwt in 1951. Zijn nieuwe pleegmoeder vertelt hem dat hij pleegkind en Joods is. Zijn echte broers groeien ergens anders op en geleidelijk leert Rob hen kennen. Op zijn vijftiende overlijdt zijn pleegvader, een goed mens die veel voor anderen deed: Rob was gek op hem.

Het verschil tussen het gereformeerde leven thuis en het joodse leven van zijn andere familie roept innerlijke conflicten op. Verwarring en verdriet spelen een grote rol in zijn leven. Samen met zijn vrouw voedt hij zijn drie kinderen Joods op. Rob heeft een vol liberaal Joods leven gehad.

This interview is only available in Dutch.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqy-2sxn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-efjd-nr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51299
Provenance
Creator Selma Leydesdorff (copyright on interview), Universiteit van Amsterdam - Fac. Geesteswetenschappen; Mirjam Huffener (project manager), Stichting Sobibor
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Leydesdorff (copyright interview), S.; Huffener (access, distribution), M.; S. Leydesdorff - UvA
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; mov/H264
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Netherlands; Sobibor; Poland