Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 22

Interview met een laagopgeleide Roma man (1980). Heeft het speciaal onderwijs gedaan en is lang werkloos en drugsverslaafd geweest. Door het geloof in God is het hem gelukt om af te kicken. Pakt nu elk werk aan dat aangeboden wordt, en heeft dus wisselende baantjes.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf4-58wn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3n-r0qy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237713
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Öfner, P.J.; Červeňáková, A; A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Tsjechië, Moravskoslezský kraj