Veteranen Instituut, IPNV, interview 830

Deze man, afkomstig uit Noord-Holland, wilde in 1938 graag gaan studeren maar door de crisis was dat niet mogelijk. Hij heeft toen als vrijwilliger op voet van dienstplichtige de dienst aanvaard en is naar de SROBA gegaan. Het verbaasde hem niet dat op 10 mei 1940 Duitse vliegtuigen overkwamen. Hij had er geen moeite mee om op de Duitsers te schieten: zij hadden in Nederland niets te zoeken. Na de capitulatie maakten ze hun geschut onklaar en dumpten het in de Oude Rijn. In 1943 moest hij gedwongen arbeid verrichten in een fabriek in Duitsland, waar hij in maart 1945 bevrijd werd door de Amerikanen. Hij werkte nog een tijdje voor hen als tolk voor hij terugging naar Nederland. Hij relativeert zijn veteranenstatus maar leest nog wel met veel belangstelling wat er over de Tweede Wereldoorlog geschreven wordt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2x7-5ef4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i935-9l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46900
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities