Phytobenthos i kustvatten i Blekinge och Kalmar län 1990-2012

DOI

This database consist of data generated in recipient control programs in Kalmar and Blekinge Counties, Sweden. The database consists of 22 tables. The data is mostly hard substrate vegetation and it's associated fauna, but also some vegetation cover data from sandy substrates.

Datamaterialet utgörs av insamlade kontrolldata efter beställning från Kalmar och Blekinge län. Data täcker främst vegetation på hårda substrat och dess tillhörande fauna, men även vegetation på sandiga substrat. Databasen består av 22 tabeller.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/dj5b-fe59
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5c3785ec2a0f7a4709a118255f6148b8605c6b87af878d62c530ecf401bcf96a
Provenance
Creator Tobiasson, Stefan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Biospheric Sciences; Ecology; Geosciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige