Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 12

De geïnterviewde (Schiedam, 1929) wordt midden 1942 met zijn ouders en zusje opgepakt en naar kasteel De Schaffelaar in Barneveld vervoerd (lijst Frederiks). Op 29 september 1943 wordt het hele gezin naar kamp Westerbork gedeporteerd en op 4 september 1944 worden zij gevieren doorgestuurd naar Theresienstadt (transport XXIV/7). In Theresienstadt maakt de geïnterviewde op 8 mei 1945 de bevrijding door de Russen mee. Een paar maanden later wordt hij gerepatriëerd naar Nederland.

  • Het interview concentreert zich op de herinneringen van de geïnterviewde aan Theresienstadt, maar ook zijn herinneringen aan Westerbork en Barneveld komen aan de orde.
Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xrj-yrgg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hiq-01r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41892
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project); Joost de Wert (camera); Jan Maas, student RU (transcriptie); Erik Dyckhoff (correctie); Guido Abuys (adviseur)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Schiedam; Barneveld; Theresienstadt; Schiedam