Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870

DOI

Information about weather-related conditions in Sweden during the period 1500-1870 has been extracted from various historical documents. The information is presented as cited text, together with the date and geographical region for which the information is relevant. Since the database essentially consists of excerpts from different historical documentary sources of various kinds (Institutional chronicles, accountings, private weather diaries etc) the language is Swedish, though citations of original texts are occasionally given in other languages whenever relevant and when other languages were originally used. See the Swedish description for more information.

Databasen innehåller ett stort antal samtida beskrivningar från olika typer av dokument - direkta observationer i dagböcker, kamerala notiser om verksamheter som har påverkats av väderförhållanden, brevsamlingar, tidningsartiklar etc. - av väderförhållanden i Sverige inom nuvarande gränser. Tidsramen begränsas till perioden 1500-1870, men huvuddelen av arbetsinsatsen för datainsamling lades på tiden före de instrumentella temperaturmätningarnas början på 1700-talet. Databasen kan användas exempelvis för att belysa hur vädret påverkade en rad aktiviteter i det förindustriella samhället, såsom jordbruk, krigföring, sjöfart och bergshantering. Kartläggningar av extrema väderförhållanden kan vara ett annat användningsområde, liksom regionala jämförelser. Databasen skapades för projektet ”En svensk klimathistoria för nya tiden”, finansierat av Vetenskapsrådet 2006-2008, med fortsättning i projektet ”European climate of the last millennium (MILLENNIUM)”, finansierat av EU FP6 år 2006-2010. Professor Johan Söderberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, var initiativtagare. Övriga medverkande var Lotta Leijonhufvud, Dag Retsö, Ulrica Söderlind och Anders Moberg.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/nswd-xk25
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8862b384255f6905ef782bf097a44dc2b4eb098f316dfff16d36b684291e3702
Provenance
Creator Anders Moberg; Ulrica Söderlind; Lotta Leijonhufvud; Dag Retsö; Johan Söderberg
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Aquaculture; Archaeology; Atmospheric Sciences; Climatology; Economics; Environmental Research; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Land Use; Life Sciences; Meteorology; Natural Sciences; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Denmark; Danmark; Finland; Finland