Getuigen Verhalen, Getuigen van Theresienstadt: Joden gedeporteerd vanuit Nederland 1943-1945, interview 07

Op 16 februari 1943 vertrekken de geïnterviewde (Berlijn, 1929) en zijn moeder naar kamp Westerbork, op advies van zijn vader die sinds maart 1941 in Westerbork was geïnterneerd en de ‘status’ van alte Lagerinsasse had. De vijf jaar oudere broer van de geïnterviewde is dan al doorgestuurd naar Auschwitz. De geïnterviewde wordt op 4 september 1944, samen met zijn ouders, gedeporteerd naar Theresienstadt (transport XXIV/7), alwaar zijn vader een paar weken later (28 september 1944) wordt doorgestuurd naar Auschwitz. De geïnterviewde blijft met zijn moeder achter in Theresienstadt en ontsnapt op het nippertje aan een deportatie naar Auschwitz. In Theresienstadt maakt hij op 8 mei de bevrijding door de Russen mee.

  • Het interview concentreert zich op het verblijf in Theresienstadt, maar ook het verblijf in kamp Westerbork komt aan de orde. Daarnaast wordt gesproken over de repatriëring, 'de ontvangst' in Nederland en de eerste naoorlogse jaren in Amsterdam.
Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cp-wfe9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bcn-7a7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41862
Provenance
Creator Radboud University Nijmegen, Faculty of Religious Studies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ria van den Brandt, RU (onderzoek, interview, leiding project); Joost de Wert (camera); Jan Maas, student RU (transcriptie); Guido Abuys, HcKW (adviseur)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam; Westerbork; Theresienstadt; Praag; Pilzen; Bamberg; Sittard; Amsterdam