Getuigen Verhalen, Atlantikwall Den Haag, interview 08 - Gerrie de Jong- Spaans

Gerrie de Jong-Spaans woonde met haar man en kind in de Tweede Wereldoorlog in Duindorp en moest in 1943 weg vanwege de bouw van de Atlantikwall. Alleenstaanden en ouderen waren toen al geëvacueerd, naar plekken elders in het land. Kregen een huis met 2 kamers in de Hortensiastraat toegewezen. Een van die kamers konden ze aanvankelijk niet gebruiken. Hij zat op slot en er stonden nog meubels van de vorige bewoners in. Hoewel ze in klederdracht gekleed ging, voelde ze zich in Den Haag niet bekeken: er woonden meer Scheveningse vrouwen in klederdracht.

Was door de oorlog haar baan als nettenboetster kwijtgeraakt. Haar man raakte t.g.v. de afsluiting van Scheveningen zijn baan als visser kwijt. In plaats daarvan ging hij aan de slag bij mayonaisefabrikant Van Vollenhove; toen dat bedrijf weg moest uit de stad en naar IJmuiden werd verplaatst, ging hij per trein dagelijks op en neer naar zijn werk. Vertelt hoe haar man later aan de Arbeitsdienst wist te ontsnappen.

Trok met een vriendin vaak per fiets het binnenland in op zoek naar groenten, die ze vervolgens verkochten. Nam dan molton ondergoed als ruilmiddel mee. Pas in 1946 mocht ze met haar gezin naar het oude huis terug, omdat Duindorp nog gebruikt werd voor de internering van NSB'ers.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25n-npfv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mznz-pu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50408
Provenance
Creator Museon ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Verbaan, Danny (interviewer); Jong- Spaans, Gerrie de (geïnterviewde)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; interview: mov; transcriptie: Microsoft Word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Duindorp; Scheveningen; Den Haag