Veteranen Instituut, IPNV, interview 561

Toen de oorlog uitbrak in 1940 meldde deze veteraan zich bij het leger waar ze niets met hem konden omdat hij geen militair was. Hij hielp toen met het bewaken van schuilkelders. Na de capitulatie ging hij naar Zeeland om verder te vechten, maar vond daar een bootje waarmee hij naar Engeland vertrok. Daar kreeg hij een militaire opleiding. Hij meldde zich aan om naar Nederlands Indië te gaan, omdat hij het gevoel had daar echt tegen de vijand te kunnen vechten, terwijl dat in Nederland niet meer mogelijk was. De Engelsen wilden hen in Indië inzetten voor Inlichtingen. Het was voor hen lastig in te schatten wanneer lokale bevolking de waarheid sprak en wanneer niet. Na de capitulatie van Japan hezen ze de Nederlandse vlag, maar daar werd niet goed opgereageerd. De revolutionaire beweging was voelbaar en de Engelsen wilden hier niets mee te maken hebben. Half maart 1946 vloog hij terug naar Nederland, waar hij gelijk een nieuwe uitzending overwoog – ditmaal als beroepsmilitair.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x8p-5qy4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-e5m6-oa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46853
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities