Nederlandse oud-gevangenen van kamp Buchenwald, interview 10, Henk Robeer

De heer Hendrik Rijk (Henk) Robeer begint zijn verhaal met te vertellen dat hij al voorafgaand aan de oorlog voor de inlichtingendienst werkte. Zijn verzetsactiviteiten bestonden onder andere uit het helpen van joden. Hij heeft zelf ook nog ondergedoken gezeten, onder andere bij een sanatorium. Nadat hij was gearresteerd in augustus 1943 werd hij overgebracht naar kamp Amersfoort. Daar werkte hij in de Bekleidungskammer. Hij stond er achter de balie en noteerde wat de gevangenen droegen, die het kamp binnenkwamen.

In januari 1944 werd hij een na vluchtpoging naar Buchenwald getransporteerd. Daar werkte hij in de Steinbruch, één van de zwaarste arbeidscommando’s.

Na Buchenwald werd hij tewerkgesteld in kamp Langenstein. Daar werkte hij in de tunnels. Daarna werd hij overgeplaatst naar de mijnen bij Dingelstädt. Samen met andere gevangenen ontvluchtte hij die mijnen tijdens de gevechten tussen de geallieerden en Duitsers. Uiteindelijk kwam hij de Amerikanen terecht. Robeer werkte voor hen nog enige tijd als tolk en reisde in het najaar terug naar Nederland.

In oktober 1945 was hij weer thuis in Hilversum, alwaar de ontvangst fantastisch was.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvb-8xvu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ori2-ei
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60674
Provenance
Creator NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Snijders, K.; Vereniging van oud-Buchenwalders
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; video: H.264/MPEG-4 AVC; transcripts: MS Word 97 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Weimar (NIOD); Hilversum (NIOD); Amersfoort (NIOD); Langenstein; Dingelstädt