Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1592

De geïnterviewde vertelt hoe zij de bezettingstijd in Indië meemaakte. Haar man zat bij de marine. De geïnterviewde werd geïnterneerd en kwam in verschillende kampen terecht, waaronder Tangerang en Adek te Batavia. In 1950 vertrok de geïnterviewde definitief uit Indië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9x-cvum
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5cua-at
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51285
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Soerabaja