Getuigen Verhalen, Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog, interview 08

De geïnterviewden zijn broer en zus. Zij komen van een boerderij in Mill.

Op 10 mei 1940 evacueerde het gezin (vijf kinderen, vader en moeder) eerst naar Wanroij, daarna verder naar Ledeacker. Toen men na vier dagen terug kwam, was de boerderij verwoest. Eerst vond het gezin onderdak bij een vrouw in het dorp, daarna verbleef men in het niet verwoeste bakhuis van de buren en later op de open zolder van andere buren.

Er werden een noodwoning en een noodstal uit stellinghout gebouwd. De geïnterviewden vertellen over de noodwoning en het alledaagse leven in de noodwoning.

Het gezin verhuisde eind 1941 naar de nieuwe wederopbouwboerderij, waarmee men zeer tevreden was. In Mill waren er ook boeren geweest die hun boerderij zelf 'verwoestten' om in het kader van de wederopbouw een betere boerderij terug te krijgen.

De geïnterviewde man vertelt over het bombardement op vliegveld Volkel op 14 augustus 1944. Ook vertelt hij over de bevrijding van Mill in 1944.

De geïnterviewde vrouw maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van boerinnen en boerendochters tijdens de Tweede Wereldoorlog die vertellen over het leven in noodwoningen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z87-dgpd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-to8-6l5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41014
Provenance
Creator Elpers, S.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Elpers, S.M.
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Tekst: MS Word; Tekst: PDF-A; Film: avi
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Mill