040308-38 Korsør

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1985-01-25: Ved udgravning i 1985 konstateredes, at området mellem Kirkepladsen og Strandstræde har været sandstrand indtil o. 1600. I stranden har været nedgravet en trætønde til afdræning eller kloakering. Området blev derefter påført et 0,4 m tykt fyldlag og derefter anvendt til kirkegård for daværende Skt. Gertruds kirke i tiden 1600-1839. Fyldlag, 1600-tallet.1985-01-25: Menighedsrådet Skt. Pouls Sogn opfører konfirmand- og kontorbygning.1989 : sagen 1002/85 tildelt nyt journalnummer.1985-03-13: Ved udgravning i 1985 konstateredes, at området mellem Kirkepladsen og Strandstræde har været sandstrand indtil o. 1600. I stranden har været nedgravet en trætønde til afdræning eller kloakering. Området blev derefter påført et 0,4 m tykt fyldlag og derefter anvendt til kirkegård for daværende Skt. Gertruds kirke i tiden 1600-1839.2017-03-21: Indsendelse af budgetforslag til udgravning på gammel kirkegård.1985-01-25: Ved udgravning i 1985 konstateredes, at området mellem Kirkepladsen og Strandstræde har været sandstrand indtil o. 1600. I stranden har været nedgravet en trætønde til afdræning eller kloakering. Området blev derefter påført et 0,4 m tykt fyldlag og derefter anvendt til kirkegård for daværende Skt. Gertruds kirke i tiden 1600-1839. Fyldlag, 1600-tallet.1985-01-25: Menighedsrådet Skt. Pouls Sogn opfører konfirmand- og kontorbygning.1989 : sagen 1002/85 tildelt nyt journalnummer.1985-03-13: Ved udgravning i 1985 konstateredes, at området mellem Kirkepladsen og Strandstræde har været sandstrand indtil o. 1600. I stranden har været nedgravet en trætønde til afdræning eller kloakering. Området blev derefter påført et 0,4 m tykt fyldlag og derefter anvendt til kirkegård for daværende Skt. Gertruds kirke i tiden 1600-1839.2017-03-21: Indsendelse af budgetforslag til udgravning på gammel kirkegård.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/129383/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/129383
Provenance
Creator Museum Vestsjælland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Korsør
Temporal Coverage 1536 AD - 1660 AD; Efterreformatorisk tid (1536-1660); EXXX