Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0016

De geïnterviewde vertelt over zijn kinderjaren in Amsterdam-Zuid waar hij te midden van de Joodse bevolking opgroeide. Hij vertelt over zijn Joodse vriendjes, over een razzia bij hem in de straat en vertelt hoe hij stiekem een leeggehaald huis binnen ging. Verder beschrijft hij een aantal gebeurtenissen die hij met zijn vader beleefde: de Duitsers op de Dam, de Dolle Dinsdag en een Jodenbuurt waar al het hout uit werd gestolen.

The interviewee talks about his childhood in Amsterdam South where he grew up amidst the Jewish population. He talks about his Jewish friends, about a roundup in his street and how he secretly entered an abandoned house. He also describes a few situations he experienced together with his father; he describes Germans at Dam Square in Amsterdam, Dolle Dinsdag (September 4, 1944), and the Jewish neighbourhood where all the wood was stolen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-26f-vtmd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tqx-ti8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41705
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam