Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1663

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1663.1 t/m 1663.3.

1663.1 De geïnterviewde vertelt in deze gesprekken over zijn ervaringen als KNIL officier in Indië. Hij vertelt over zijn werkzaamheden voor en tijdens de Japanse inval. Vlak voor de Japanse inval was de geïnterviewde in Nias geplaatst. In januari 1942 wordt hij in de Tjiater-stelling gelegerd. De geïnterviewde gaat in op de capitulatie van het KNIL en zijn krijgsgevangenschap. Via Singapore kwam hij in Birma terecht.

1663.2 De geïnterviewde vertelt over zijn krijgsgevangenschap. In krijgsgevangenschap nivelleert de militaire verhouding tussen officieren en minderen nauwelijks. De geïnterviewde vertelt over het weer in dienst gaan in 1945. Hij volgt in Bangkok enkele officierscursussen die de Engelsen geven. Hij maakt diverse inspectiereizen en leert diverse hoofdrolspelers in de Grote Oost en Borneo kennen en gaat in op de politieke ontwikkelingen in dit gebied in 1946-1948. Hij beschrijft gedetailleerd de eerste actie van Westerling en diens troepen buiten Makassar. Deze maakt hij hier mee. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn betrokkenheid bij de afwikkeling van het KNIL.

1663.3 De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden vanaf augustus 1947. Een deel van de tijd verblijft de geïnterviewde in Batavia. Inlichtingen inwinnen en adviseren viel onder zijn taken. Hij gaat in op de situatie rond de tweede politionele actie. Hij had contacten met Indonesische leidsmannen en zette zich in voor het oprichten van een nieuw bestuur in een bepaalde regio. Tot slot reflecteert de geïnterviewde op de afwikkeling van de opheffing van het KNIL. In 1950 vertrekt de geïnterviewde naar Nederland.

De echtgenote van de geïnterviewde, die met de geïnterviewde in Indië verbleef, is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1664. Zie 'Relations' voor een link naar dit interview in EASY.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24b-e4vp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h1m4-1n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51989
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Sumatra; Celebes; West-Java; Sitobondo; Padangpandjang; Padang; Nias; Bandoeng; Taliwong; Makassar; Batavia