Dataset: Viskositet för aluminiumoxid-dopade soda kalk silikatglas

DOI

Adding alumina to the conventional soda lime silicate glass composition improves many properties, however, also increases the viscosity. Alumina doping of soda lime silicate glasses is investigated and its implications to high temperature viscosity as SiO2 is replaced by Al2O3.

Att tillsätta aluminiumoxid till den konventionella soda -kalk -silikatglaskompositionen förbättrar många egenskaper, men ökar också viskositeten. Aluminiumdopning av soda kalk silikatglas undersöks och dess konsekvenser för högtemperaturviskositet då SiO2 ersätts av Al2O3.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/e0r5-d487
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e37f3e9b4e0a750576b67227a7803905305950c0825c4759b48fa0d6c0d1e008
Provenance
Creator Karlsson, Stefan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Construction Engineering and Architecture; Engineering; Engineering Sciences; Materials Engineering; Materials Science and Engineering; Natural Sciences