Physiological Equivalent Temperature (PET) och Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) - data från Göteborgsvarvet

DOI

Aim: To identify the thermal index that best predicts exertional heat incidence risk during a city half-marathon. Data: Eight years (2010-2017) of meteorological and ambulance transport data, including medical records, from Gothenburg’s half-marathon were used to analyze associations between WBGT, PET and UTCI and the rates of ambulance-required assistances (ARAs) and collapses. For more information, see the attached document "Data description". Meteorological data consisted of hourly averages of air temperature, wind speed, relative humidity, mean sea-level pressure, and incoming shortwave radiation. Thermal comfort indices are wet bulb globe temperature index (WBGT), Physiological equivalent temperature index (PET), and Universal thermal comfort index (UTCI).

Åtta år (2010-2017) av data om meteorologiska förhållanden och ambulanstransporter, inklusive medicinska journaler, från Göteborgsvarvet (halvmaraton) användes för att analysera samband mellan WBGT, PET och UTCI och antal ambulansutryckningar (ARA) och kollapser. För fler detaljer, se det bifogade dokumentet "Data description". I den meteorologiska datan ingår lufttemperatur, vindhastighet, relativ fuktighet, genomsnittligt lufttryck vid havsnivån och kortvågsstrålning. Värdena är snittet för den aktuella timmen. Värmeindexen som används är Wet bulb globe temperature index (WBGT), Physiological equivalent temperature index (PET), och Universal thermal comfort index (UTCI).

Meteorological station data

Meteorologiskastation data

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/aw3p-1424
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=836624cd8266b0df9680566b37bd5d6d159d0f7752c19491addcadadfbcfcfc2
Provenance
Creator Thorsson, Sofia; Rayner, David; Palm, Gunnar; Lindberg, Fredrik; Carlström, Eric; Börjesson, Mats; Nilson, Finn; Khorram-Manesh, Amir; Holmer, Björn
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Atmospheric Sciences; Geosciences; Life Sciences; Medicine; Meteorology; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige