Veteranen Instituut, IPNV, interview 1010

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Angola in het kader van UNAVEM. De geïnterviewde vertelt eerst uitgebreid over zijn militaire opleiding en loopbaan in Nederland. De geïnterviewde vertelt over zijn taak als VN waarnemer en over zijn post nabij Huambo. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie en hoe deze veranderde. UNITA ging steeds meer aanslagen plegen in het MPLA gebied. Door het oprukken van de regeringstroepen naar de zetel van UNITA in Huambo werd het steeds onrustiger in het gebied van de geïnterviewde. De geïnterviewde gaat in op de emotionele, schokkende dingen die hij meemaakte. De geïnterviewde zat geïsoleerd maar vond een manier om te evacueren. Hij vertelt over een korte gijzeling die volgde. De geïnterviewde gaat in op de verwerking van zijn ervaringen en vertelt over zijn activiteiten na terugkeer in Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zma-8j64
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yba-b7a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42437
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Angola; Chicongo; Huambo; Luanda; Nederland