Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1689

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en gaat in op zijn ervaringen van de Japanse inval. De geïnterviewde was toen student. Op 11 december 1941 werd hij gemobiliseerd. Na de aanval op Pearl Harbor werd hij als militiesoldaat in Tjipatat geplaatst en werd hier krijgsgevangene gemaakt. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van zijn tijd als krijgsgevangene in Japan. Hierna werd hij in het KNIL gemobiliseerd. In 1948 ging de geïnterviewde studeren en vervolgens aan het werk. De geïnterviewde schetst een beeld van zijn werkzaamheden. De geïnterviewde is drie jaar in Nieuw-Guinea geweest, waarvan zes maanden bij UNTEA.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cx-funf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z6x9-ct
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52361
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Oost-Java; West-Java; Borneo; Bandoeng; Japan; Balikpapan