Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1718

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië en gaat in op haar schooltijd. Ten tijde van de Japanse inval werkte ze als verpleegster in Batavia. In 1943 werd de geïnterviewde geïnterneerd. Zij kon in de afgezette wijk waar zij als eerste terecht kwam nog wel als verpleegster werken. In 1946 kon de geïnterviewde met de boot naar Nederland. Aan boord werkte zij bij de militaire politie en moest bij twee voorvallen ingrijpen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2d-zyhq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-46zg-ok
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52771
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Sawahloento; Madioen; Malang; Soerabaja; Batoe; Batavia