Veteranen Instituut, IPNV, interview 1109

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Cambodja en Haïti. De geïnterviewde kwam bij het Korps mariniers en het avontuur van de uitzending naar Cambodja trok hem. Hij vertelt over de reis naar Sok San. De geïnterviewde moest een registratiekantoor voor de verkiezingen beveiligen. De geïnterviewde gaat in op bedreigende situaties en de werkdruk. De geïnterviewde vertelt over emotionele gebeurtenissen die later opspeelden. Op het kamp kon je je verhaal niet kwijt. De geïnterviewde vertelt over het krijgen van een ziekte waardoor hij naar Nederland moest. De geïnterviewde vertelt over PTSS verschijnselen en hoe hij hiermee om ging. In Haïti had de geïnterviewde ondanks de ellende om hem heen een goede tijd. De geïnterviewde gaat in op zijn keuze om niet meer op uitzending te gaan en gaat in op de veteranenstatus.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxy-8y5n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t8p-57w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42505
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Haïti; Cambodja; Sok San; Nederland; Jacmel