190408-41 Ribe Søndermark

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1988-11-08: Fund af en risfletning, muligvis en brønd, 1,8 x 2 m, men nedgravning ikke synlig. Der iagttoges en afgravet undergrundsflade på ca. 50 x 20 m uden nedgravninger eller andre spor efter menneskelig aktivitet.1988-11-08: Fund af en risfletning, muligvis en brønd, 1,8 x 2 m, men nedgravning ikke synlig. Der iagttoges en afgravet undergrundsflade på ca. 50 x 20 m uden nedgravninger eller andre spor efter menneskelig aktivitet.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/127586/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/127586
Provenance
Creator Sydvestjyske Museer
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Ribe Søndermark
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX