Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1632

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1632.1 en 1632.2.

1632.1 De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding tot ambtenaar Binnenlands Bestuur. Begin jaren '40 werd de geïnterviewde in Indië gemobiliseerd. Hij werd onder andere ingezet in Batavia en later bij de brug over het Banjirkanaal om daar de Japanners op te vangen. De geïnterviewde werd uiteindelijke geïnterneerd. De geïnterviewde gaat in op zijn krijgsgevangenschap en vertelt over zijn ervaringen van de capitulatie en de bersiaptijd.

1632.2 De geïnterviewde vertelt over de omgang met de Engelsen die na de Japanse capitulatie in RAPWI-verband in Batavia verbleven. Vervolgens gaat hij in op taken als ambtenaar Binnenlands Bestuur. Het was een gevaarlijke tijd, met aanslagen en hinderlagen. Hij gaat in op de politieke ontwikkelingen in Indië en geeft een beeld van de politieke spelletjes die gespeeld werden. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn ontvangst in Nederland en gaat hij in op de beperkte kennis van stand van zaken en het onbegrip over zijn situatie wat hij in Nederland bemerkte.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9w-vqee
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-597z-9a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51847
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Sumatra; West-Java; Moearaenim; Palembang; Larantoeka; Timor; Solo; Bandoeng; Menes; Batavia