Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1567

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1567.1 en 1567.2.

1567.1 De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond en hoe hij opgroeide in Indië. Zijn vader was van Europese afkomst.

1567.2 Begin 1939 kwam de geïnterviewde bij de topografische dienst.Van voorbereiding op de oorlog merkte hij weinig. Als topograaf moest hij alle meetwerkzaamheden zelf doen. Sommige gebieden waren ontoegankelijk. Na de inval door Japan moest hij landkaarten vernietigen. Vlak na de Japanse inval werd de geïnterviewde krijgsgevangene gemaakt. Hij vertelt over zijn ervaringen en gaat tot slot in op zijn werkzaamheden voor de topografische dienst tijdens de politionele acties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x23-wnft
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5l1e-lg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51189
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Salatiga; Tjimahi; Tjibatoe; Djogjakarta; Djakarta