Herinneringen aan Indië, interview met de heer Van Essel

Mijnheer Van Essel is geboren in Buitenzorg als zoon van Nederlandse ouders. Zijn vader was bouwkundige. In 1928 ging het gezin voor anderhalf jaar met verlof in Den Haag. Toen ze in 1930 terugkwamen in Nederlands-Indië werd vader in Soerabaja gestationeerd. Mijnheer Van Essel besloot om net als zijn vader bouwkundige te worden. Net toen hij zijn eerste baan had gevonden, werd hij in 1941 opgeroepen voor militaire dienst.

Na de Japanse inval werd mijnheer in zijn kazerne krijgsgevangen gemaakt. Na in verschillende kazernes te zijn verbleven, werd hij doorgevoerd naar het jappenkamp Cycle. Van daaruit werd hij per boot naar Singapore gebracht. Daar werd hij vastgehouden in de Changi gevangenis. Vervolgens werd hij naar Japan vervoerd om daar in steenkolenmijnen te werken. Vanuit het kamp heeft mijnheer de atoombom op Nagasaki zien vallen en na de bevrijding ging hij onder leiding van de Amerikanen naar Nagasaki toe. Vervolgens werd hij naar Manilla gebracht om aan te sterken en daar kreeg hij opdracht deel te nemen aan de politionele acties.

Eind jaren veertig repatrieerde meneer vanuit Biak naar Amsterdam. Eenmaal terug in Nederland werd vastgesteld dat hij tuberculose had en mijnheer werd door zijn arts naar een sanatorium in Davos doorverwezen. Nadat hij genezen was, kreeg hij een baan aangeboden bij het sanatorium. Mijnheer Van Essel is vervolgens 61 jaar in Davos gebleven.

Abuys (interviewer), G. Huyskens (av productie), R. Bousché (transcribeur), R. Hoogendoorn (controleur), G. Brevé (annotator), L.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xj9-gc96
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2mo8-0o
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-g3ai-wq
Related Identifier http://www.indischherinneringscentrum.nl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155174
Provenance
Creator Indisch Herinneringscentrum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Abuys, G.; Huyskens, R.; Brevé, L.; Bousché, R.; Hoogendoorn, G.; IHC
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mov
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederlands-Indië; Buitenzorg; Bengkulu; Den Haag; Tjikoeda Pateu; Tjimahi; Batavia; Jakarta; Cycle Kamp; Saigon; Japan; China; Nagasaki; Manilla; Balikpapan; Makassar