Wegbereiders, Roma en Sinti in Nederland en Tsjechië over het profijt van onderwijs, 1950-2020 Interview 44

Dubbelinterview met twee laagopgeleide vooroorlogse Roma vrouwen, moeder (1969)) en dochter (1995). Moeder woont op een woonwagenkamp, dochter niet vanwege een gebrek aan standplaatsen op het kamp. Moeder deed een paar jaar kampschool, kwam behalve bij het venten nauwelijks in contact met 'burgers'. Dochter deed met veel moeite mbo-2 en gaat alleen maar om met meisjes van het kamp.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z3d-w7aa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lf-z6jo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237711
Provenance
Creator Hulst, A.A.L. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor A.A.L. van der Hulst
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Nederland, Groningen