Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1715

De geïnterviewde vertelt over haar leven in Indië. Zij woonde met het gezin op verschillende plaatsen afhankelijk van waar haar vader op een onderneming werkte. De geïnterviewde vertelt hoe zij tijdens de bezetting geïnterneerd werden en uiteindelijk werden bevrijd door Gurkha's. Hierna vertrok ze met haar moeder naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvw-922v
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8d1s-nj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52740
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Malang; Bali; Oost-Java; Midden-Java