Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1625

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1625.1 en 1625.2.

1625.1 De geïnterviewde groeide op in Indië en heeft op verschillende plantages in en rond Malang gewerkt. Vlak de na Japanse inval werd de geïnterviewde krijgsgevangene gemaakt en moest aan de Birma-spoorweg werken.

1625.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn ervaringen van de plantages en over de situatie na de oorlog. Na de capitulatie was de geïnterviewde werkzaam geweest in een krijgsgevangenenkamp voor Japanners te Bangkok. Tot slot vertelt de geïnterviewde over de rol van het geloof in zijn leven, de nationalisatie van bedrijven in de jaren '50 en wat hij aan gewelddadigheid meemaakte in deze periode.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt8-yen8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vj67-bv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51599
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Malang; Bangkok