Holland, Vaarwel. De vernietiging van het Nederlandse Jodendom

De tweedelige documentaire Holland,Vaarwel! is een persoonlijke zoektocht van Willy Lindwer naar de werkelijkheid van de Nederlandse tolerantie, in de Tweede Wereldoorlog.

In het eerste deel - ‘De uitlevering ‘- zoekt Lindwer naar degenen die verantwoordelijk waren voor de dood van zijn familieleden in de Tweede Wereldoorlog. Hij ontdekt dat de Nederlandse ambtenarij, gesteund door een leger verraders, een grote rol speelde bij de slachtpartij onder Nederlandse joden.

Het tweede deel van de documentaire - 'Nog niets geleerd' - gaat over de bevrijding en de periode daarna. Daarin komt onder andere schrijver Harry Mulisch aan het woord over de duistere rol van zijn vader in de oorlog. Het is voor het eerst dat hij daar openhartig op televisie over praat.

'Holland, vaarwel!' speelt zich af in Varsseveld en Groningen. Lindwer: "Varsseveld omdat daar familieleden van mij waren ondergedoken, waaronder mijn ouders en broer, die door Nederlanders zijn gered. Maar in het huis daartegenover werden mijn tante, oom en neefje door andere Nederlanders schaamteloos verraden.

Groningen koos ik vanwege de unieke documenten die uit joodse archieven tevoorschijn kwamen over de stad. In Groningen zijn onevenredig veel joden vermoord. Van de 3000 joden kwamen er maar 150 terug".

In Groningen praat Lindwer met burgemeester en jeugdvriend Jacques Wallage. Diens ouders en broer behoorden tot het handjevol joden wat de oorlog overleefde. Lindwer en Wallage reconstrueren aan de hand van de archieven wat zich tijdens de oorlog in Groningen heeft afgespeeld. "Ten grondslag aan de ramp van Groningen lag een diepgeworteld en oeroud sociaal antisemitisme", aldus Lindwer.

In Varsseveld zoekt de filmmaker naar de Nederlanders die zijn oom en tante hebben verraden. Zijn oom en tante waren ondergedoken in Varsseveld en zijn in Auschwitz vergast. Een jong gezin wat aasde op de woning waar de onderduikers zaten, verraadde hen en nog zes andere onderduikers, en incasseerde 75 gulden van de Duitsers.

Het tweede deel van de documentaire gaat in op de terugkeer van de joden, die eerder van hun bezittingen waren beroofd door de LIRO-bank. De opbrengst daarvan ging naar de Nazi’s. Schrijver Harry Mulisch komt uitgebreid aan het aan het woord over de rol die zijn vader speelde als prominent lid van de directie van de LIRO-bank tijdens de Duitse bezetting. Het handjevol joden wat na de bevrijding terugkeerde in Nederland, werd geconfronteerd met een ijskoude ontvangst van overheid en burgers en de gruwel van het racisme. Joodse kinderen die in de oorlog wees waren geworden, werden vaak toegewezen aan christelijke onderduikouders. De organisatie die daarachter zat, was OPK (oorlogspleegkinderen). Een verontwaardigde Lindwer zegt hierover: "Het ging hen om zieltjes te winnen. Het waren geen pleegkinderen, het waren wezen. Joodse familieleden die de kinderen probeerden terug te krijgen, werden door de rechtbanken afgepoeierd".

Geinterviewden: 01. Rieb Knottnerus, Nederlandse verzetstrijder Varsseveld
02. Grada Overbeek, Nederlandse ooggetuige Varsseveld
03. Adrianus van As, Nederlands medwerker Kamp Westerbork in de oorlog
04. Ali te Lindert, dochter van Nederlandse verzetsmensen, Sinderen
05. Gerrit Slotboom, Nederlands politieman en Nederlandse verzetsman, Varsseveld
06. Mia Breukelaar, Nederlandse ooggetuige, Varsseveld
07. Leo Moczydlower, Joods kind overlevende ('Unbekannt Kind')
08. Eveline Mossel, Joods kind overlevende, Amsterdam
09. Gerard Polak, Joodse overlevende
10. Hanna Pick-Goslar, Jeugdvriendin van Anne Frank
11. Joseph Michman-Melkman, Joodse overlevende en lid Joodse organisaties na de oorlog
12. Tineke Visscher-Schuurman, Nederlandse ooggetuige, Groningen
13. Ria Zonderman, Nederlandse ooggetuige, Groningen
14. René de Vries, Joodse overlevende, Groningen
15. Joop Rurenga, Nederlandse ooggetuige, Groningen
16. Bert Boon, Nederlandse ooggetuige, Groningen
17. Nanko Posthumus, Nederlandse ooggetuige, Groningen
18. Jan May, oud-politieman, Groningen
19. Jan Mulder, oud-politieman, Groningen
20. Mevrouw Mulder, echtgenote Jan Mulder (geïnterviewde 19)
21. Riek Nienhuis-Slopsma, Nederlandse ooggetuige, Groningen
22. Reinder Brongers, Nederlandse ooggetuige, Groningen
23. Joop van der Veen, Nederlandse ooggetuige, Groningen
24. Kees Visscher, Nederlandse ooggetuige, Groningen
25. Willem Vogt, Nederlandse ooggetuige, Groningen
26. Jacques Wallage, Joodse burgemeester van Groningen
27. Harry Mulisch, Nederlandse schrijver. Zijn vader Kurt Mulisch was directeur van de nazi roofbank Lippmann en Rosenthal in Amsterdam
28. Nellie Hoekstra-de Jong, Nederlandse ooggetuige
29. Bettie de Liever-Cohen, dochter van de joodse overlevenden, Groningen
30. Ben Wallage, Joodse overlevende Groningen (thans Israel)
31. Regina Israels-Kern, Joodse overlevende
32. Jan Verstappen, Nederlandse treinbestuurder Westerbork – Duitse grens

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjk-kqxa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sh6-m3n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41929
Provenance
Creator Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Willy Lindwer, AVA Productions BV
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Varsseveld; Groningen