Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesi?, interview 1074

De geïnterviewde groeide op in Nederland en besloot na zijn schooltijd bij de marine te gaan. De Tweede Wereldoorlog zorgde echter dat zijn opleiding en loopbaan anders liepen. Na de oorlog kwam de geïnterviewde als oorlogsvrijwilliger in Engeland terecht. Uiteindelijk werd hij in Nederland beroepsoffcier bij de marine. Hij was gespecialiseerd in het opruimen van mijnen. Midden jaren '40 vertrok de geïnterviewde naar Indi?. Ter plekke kwam hij pas op de hoogte van de onafhankelijkheidsstrijd. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en gaat in op zijn ervaringen van de politionele acties. In de jaren 50 vertrekt de geïnterviewde naar Nieuw-Guinea. Hier stapt hij uiteindelijk het bedrijfsleven in.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zju-grm9
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5n74-33
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53619
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesi? (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesi?; Nieuw-Guinea; West-Java; Noord-Sumatra; Djakarta; Makassar; Belawan; Hollandia