Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1627

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1627.1, 1627.2 en 1627.3.

1627.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en gaat in op zijn schooltijd. Toen hij net met zijn studie begon werd hij gemobiliseerd. Hij bracht het net tot korporaal en toen capituleerde het KNIL. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn krijgsgevangenschap.

1627.2 Na zijn demobilisatie in 1946 bereidde de geïnterviewde zich voor op een functie als bestuursambtenaar. Hij ging werken te Nieuw-Guinea in Hollandia en later in Sorong. Hij gaat in op de verschillende werkgevers, de NNPGM was echt een standenmaatschappij, bij het gouvernement was het koloniaal. De geïnterviewde vertelt over zijn taken en schetst een beeld van het leven in Nieuw-Guinea.

1627.3 De geïnterviewde vertelt verder over zijn functie als ambtenaar in Nieuw-Guinea. De geïnterviewde schetst daarbij ook een beeld van de ontwikkelingen in Nieuw-Guinea rond de overdracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xdy-yhx8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ka5y-ae
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51817
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Midden-Java; West-Java; Magelang; Bandoeng; Tjimahi; Batavia; Andir; Djakarta; Hollandia; Sorong; Sarmi; Singapore