Veteranen Instituut, IPNV, interview 849

De familie van de vader van deze man kent een lange militaire traditie. Omdat hij niet wist wat hij wilde studeren, koos hij voor de KMA opleiding. Het was ongewoon om als cavalerist met UNIFIL mee te gaan, maar na onderhandeling ging hij toch naar Libanon. Hij had te maken met verschillende nationaliteiten en ervoer de moeilijkheden die dit opleverde. Voor zijn gevoel heeft hij niet veel kunnen doen voor de bevolking. Na terugkomst in Nederland nam hij een pauze, waarna hij weer terugkwam bij de krijgsmacht en werd uitgezonden naar Bosnië als chief land operations. Hier had hij wederom te maken met veel verschillende nationaliteiten, wat soms voor wrijving zorgde. Terugkijkend heeft hij een goed gevoel over deze uitzending. Hij voelt zich veteraan als hij denkt aan zijn UNIFIL uitzending, bij Bosnië heeft hij veel minder een veteranengevoel omdat het kort geleden is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2c4-th2v
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-kape-7g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46907
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities