Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 12

Geïnterviewde 12 vertelt over de samenleving waar ze uit komt: haar leven als kind, de scholen die ze bezocht en de disciplinering die daar heerste. Ze vertelt over haar ervaringen in de Tweede Wereldoorlog met Japanners en Amerikanen, de bevrijding, de papuanisering, de politieke bewustwording en tenslotte haar migratie geschiedenis en de ontvangst in Nederland.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x66-zrzk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vwr-xo8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41104
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Anke Kamerman; Geïnterviewde: Codenummer 12; Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Biak; Djakarta; Hollandia (Kota Radja); Fak fak; Merauke; Nederland; Noordwolde; Seroei; Sorong; Steggerda; Supiori; Radja Ampat; Undi; Waropen; Zwolle